top of page

TAKIM KOÇLUĞU İÇİN STRATEJİ GELİŞTİRELİM ?

İş hayatında bulunduğunuz organizasyondaki yerinizi belirlemek ya da görev atama en önemli konu stratejik yönetim konularındandır. Değişime uyum ve değişimin yönetilmesi için biraz ilgi ,merak ,şefkat ve değer alma/verme hissi ile yola başlamak gerekiyor. İş kimliklerinin değerlendirilmesi için strateji belirlerken bir çok soru sorarak süreci başlatabilirsiniz .

Soruları sizin sormanız ve size sorulması durumunda farklı yönetileceğini bilmeniz gerekir. Bu nedenle soru sorulurken hedeflenen durumu öncesinde bilmek konforlu bir süreç kazandırır. Tepkisel davranışların yönetilmesi için ideal bir ortam yaratır.


Takım koçluğu çalışmalarında amaçlanan hedefler vardır. Takımın olması gereken/beklenilen ideal duruma ulaşması için sorular yardımıyla bilgiler edinebilir, farkındalık kazandırabilir yada aksiyon aldırıp süreç takibi yaptırabilirsiniz .Takım koçluğunda her bir katılımcının hedeflenen durum için alınacak aksiyonlarda fikir üretme ve seçimde söz sahibi olması hedeflenen ideal durumdur. Takımdaki tüm üyelerle ilgili konuda iletişimin sağlanması için sorular size yardımcı olacaktır. Takım koçluğunda stratejilerin belirlenmesi, hedeflerin seçimi ,süreç yönetimi ve sonuçların genele uygulanması için takım üyelerine sorulacak sorular aşağıdaki temalarda olabilir :


1: Varsayım ve genel kabul görmüş görüşleri sorgulamak : Örgütlerde ve bireysel çalışmalarda farklı bakış açısı kazandırmak için kullanılır. İdeal soru kalıbı ..........kabul/evet ama neden ......? Klişe yada değişimin imkansız olduğu düşünülen durum kabul edilip ardından nedenleri sorulur.

Örneğin :"o hep böyle diyorsun ,çok fevri bir tepki olduğunu anlıyorum peki bu seferkinin nedeni neydi sence ?


2: Kişi ile hedef durum arasındaki pozitif bağı oluşturmak : Kişilerin sonrasındaki durumlarda da süreci sahiplenmelerini sağlar . İdeal durumun takım oyuncusuna olan faydasının anlaşılması hedeflenir. Kişi süreçteki faydayla tanışır.

Örneğin : "Bu yeni hedeflerin olduğu pozisyonda çalışmakta senin faydan ne olacak ?"


3: Değişimin sahiplenilmesi ve uyumun kolaylaştırılması : Takım için verilen hedeflerin nasıl elde edileceği için takımın uygulayacağı aksiyonların belirlenmesinde kullanılacak stratejiler vardır. Aksiyonları belirlerken fikir üretme/üretememe durumunda aşağıdaki her bir temada fikir geliştirmeleri sağlanabilir.

Örneğin :"uyarlama-değiştirmek-yerine geçmek -büyütmek-küçültmek- yeniden düzenlemek-ters çevirmek-birleştirmek"


4: Başka bakış açılarına ihtiyaç olan durumlarda : Alışılmışın dışında eylem/görüş ile çözüm için fikir ürettirerek görüş sağlanır. Bambaşka iki fikir/durumu yan yana getirerek yeni bir yol/çözüm elde etmek .

Örneğin : "Tasarımcısı seninle şuan beraber kahve içseydi, konuştuğunuz hangi alanı ve nasıl iyileştirmek olurdu?


Takım koçluğu yapılırken özellikle takımdan beklenilen bir davranış ,çözüm yada metot geliştirme konuları varsa ,sorularla stratejinin kurulması ve yönetilmesinde etkin bir rol oynayabilirsiniz.


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

댓글


bottom of page