top of page

"KAPALI KAPI YOKTUR, YANLIŞ ANAHTAR VARDIR" Mevlana


Hayatınızda ne zaman birşeylerin eksik olduğunu hissettiniz ? Eksikliğin yerine, hangi meşgul edici öğeyi yerleştirdiğinizi farkettiğiniz zaman ne hissettiniz? Bir işkolik mi olmuşsunuz ya da iflah olmaz bir verici yada alıcıya mı dönüşmüşsünüz ? Eksikliğini hissettiğiniz duygu ihtiyaçlarınız neler ve yerine neler koymaya çalışmışsınız? Değişimi bir ihtiyaç olarak hissediyor musunuz?

"Bilinçli olmak sizi incitse bile kör olmaktan iyidir" Maslow

Duygu ihtiyaçlarımız açık ve hassas bir şekilde ortaya koyulduğunda ,insanlarla kurulan yakın ilişkileri oluşturma becerilerimizin artmasına imkan sağlar. Peki ama nasıl ?Duygu ihtiyaçlarımız neler ve ilişkilerimizde nasıl anlamlı hale gelecekler?

Değişim için bilinçli bir çaba ve istikrar gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Motivasyonun iki kaynağından biri kişisel çıkar diğeri herkesin iyiliğine odaklanmaktır. Hangisi daha güçlü yada tercih edilmeli sorusu değil sizin için duygusal ihtiyaçlarınızdan hangisi için ve ne anlamı ifade ettiğidir. Birçoğumuz duygusal ihtiyaçlarımızı farklı metotlarla karşılarız. Bu nedenle ne onların ne de diğerlerininki doğru. İnsan ilişkilerinde zorlu kısım duygu ihtiyaçlarını karşılama istediğidir.

  • Dikkat etmek

  • Şefkat göstermek

  • Fark etmek

  • Özür Dilemek

  • Kabullenmek

  • Onaylamak

  • Minnettarlık

Bu duygu ihtiyaçlarının her biri çok ve en önemli yapı taşıyken, tamamının oluşturduğu değerler ve inançlar bakımından da eşsizdirler. Her konuda olduğu gibi kendine dönme , kendinle ve ilişkilerinle yüzleşme kişisel gelişime olumlu katkılar sağlamaktadır. Sağlıksız rolleri oynadığınız drama üçgeni(kurban-kurtarıcı-zorba), duvarlar ,engeller ve dengesizlikler ilişkilerimizi şekilllendirirken kişinin ilişkileri ile yüzleşmesi fayda sağlayacaktır.

"Eleştiriler kritik zihinlerden çıkar ;övgüler ise kalpten gelir." Anonim
"Eğer tek bir seçme hakkınız olsaydı ,mutlu olmayı mı haklı olmayı mı seçerdiniz? " Wayne Dyer

Duygusal ihtiyaçlar hazırlanırken kendiniz, partneriniz, aileniz, arkadaş ve dostlarınız, iş arkadaşlarınız ve patronunuz gibi ilişki kurulan tüm seviyelerde mevcut durum ve gelecek hedef durum değerlendirilmelidir. Mevcut durum analizi için inançlarımız üzerinde çalışma gerekecektir. Koçluk teknikleri ile değerlerimiz ve inançlarımızın belirlenmesi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kendimiz ,başkaları, dünya ve hayatın amacı temelinde inançlarımızın neler olduğu belirlenebilir. Sağlıklı insan ilişkileri yaratmak için mevcut durumun güçlü ve zayıf yanlarının analiz edilmesi gerekir. Kişisel bir vizyon hazırlığı için hedeflerin belirlenmesi gereklidir. Hedefler için kaynakların/engellerin de görüşülmesi ile çözüm için seçenekler üzerinde çalışılmaktadır.


Bu çalışma için ilişkilerdeki 7 duygusal ihtiyaç anlamları şu şekildedir:


Dikkat etmek: Kendinize dikkatinizi vermek; zaman ayırmak farkındalığınızı arttırmak için bilinçli hareket edilmesidir. sizin için önemli şeyler ne ve ne kadar değer vermeniz gerekiyor. Başkalarının dikkatini elde etmek ;hangi rol de olduğunuzu fark etmek , geçmiş -şimdi-gelecek odağının belirlenmesi sağlanır. Dikkatini başkalarına vermek; aktif dinleme yaparak bağ kurmak için dikkat gereklidir.


Şefkat göstermek: İlgiyi ,empatiyi ve sıcaklığı duygusal/fiziksel hissettiren güven arttıran beceridir. şefkatli görmek, şefkatle düşünmek , şevkatle davranmak ve şevkatli duygular hissetmek şeklinde yaşanabilmektedir.


Fark etmek: Hem kendiniz hem de başkalarının; özel ihtiyaçlar, duygu , kişilik, tercih, güçlü ,zayıf ve özel yanlarını dinleyerek ve görmektir. farkında duygular, farkında düşünceler ve farkında davranışlarla desteklenir.


Özür Dilemek: Karşı taraf üzerinde olumsuz etki yaratıldığının kabul edildiği kişiler arası beceridir. özür dilemeye dayalı düşünceler ve davranışlar nedeniyle bir şey yapmayı gerektirir. Etkilediği duygular , üzgün suçlu utanmış hayal kırıklına uğramış ve pişmanlık hissidir.


Kabullenmek: Sınırların farkına varmak ,oldukları gibi görmektedir. sağlıklı iletişim metotları ile davranışı tanımlamak ,bu davranışın sizde yarattığı etkileri açıklamak ve ne olmasını tercih ettiğinizden bahsetmek olumlu iletişim için önemlidir. Kabulleniş duyguları , kabul ederek düşünme , kabul ederek davranma olarak gözlemlenir.


Onaylamak: İzin vermek ,duygusal bir anlaşmaya varmak ,karşı tarafın yaptığı eylemler sonucu takdir etmek ve gurur duyma halidir. onaylama motivasyonu arttıran en önemli kaynaktır. onaylayan düşünceler ve onaylayan davranış olarak görülür.


Minnettarlık: Şükran göstermektir. bir insanın yada topluluğun sizin için ne yaptığının farkına varılması öneminin ve değerinin anlaşılmasıdır. minnettar düşünce , minnettar davranış, ve minnettar duygular ile gösterilir.


Koçluk görüşmeleri ile şimdiniz ve geleceğinizle ilgili duygu çalışmaları için iletişime geçiniz ...Kaynaklar:

Duygularda Ustalasın - Peter Charleston

Şiddetsiz İletişim- Marshall Rosenberg


9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page